REGS REDT LEVENS

BEKIJK DE VIDEO
546c6eabc142165457fd92f5_Play%20button.png
545ba457d4a21a143701c00e_Waarom%20regs%20icoon.png

Waarom REGS Safety Systems

‘Nachtmerrie voor iedere automobilist’

Een auto die te water raakt. Het is een van de grootste nachtmerries voor automobilisten. Het probleem maakt jaarlijks enkele duizenden slachtoffers.Gelukkig kunnen veel automobilisten en passagiers die te water raken, snel uit de auto komen. Vaak is het water waarin ze zijn beland ondiep, of hebben ze alert kunnen reageren door direct ramen te openen. Soms lukt dat niet en raken bestuurders en passagiers (hopeloos) opgesloten. Uit onderzoek blijkt dat elektrische systemen van ramen en deuren het soms al binnen enkele seconden na het te water gaan begeven. Veel minder bekend is dat ook al blijven elektrische systemen goed werken, dat zeker geen garantie is om te kunnen ontkomen.
Zo worden ramen vastgedrukt in de raamrubbers, waardoor het motortje overbelast raakt. Ook handbediende ramen blijken daardoor niet altijd te openen ( o.a. vastgesteld door Mythbusters).

Dit heeft geleid tot het gevaarlijke advies om de auto eerst vol te laten lopen en pas daarna pogingen te ondernemen om te ontsnappen. Elke deskundige is het er inmiddels over eens dat wanneer een auto in diep water raakt er maar een echte ontsnappingsroute is, namelijk door de zijruiten en wel zo snel mogelijk. Zie ook: achtergrondinfo. Wanneer die, door het falen van het elektrisch systeem en zodra deels onder water, door de waterdruk, niet meer open willen ontstaat er een hachelijke situatie. Noodhamers kunnen in zo’n geval uitkomst bieden, maar vormen niet de ultieme oplossing voor het probleem. REGS doet dit wel. Wanneer een auto te water is geraakt registreert een watersensor geplaatst midden in het dashboard dit, zodra de auto echt begint te zinken. Op dat moment worden de zijruiten van de auto door het systeem verbrijzeld.

545ba64fd4a21a143701c045_Achtergrond%20Regs%20icoon.png

Achtergrond REGS Safety Systems

In de meeste publicaties wordt gesproken over een 750 auto’s te water per jaar, met gemiddeld 50 dodelijke slachtoffers. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) vermeldt over de jaren tot 2004 gemiddeld 57 dodelijke slachtoffers door auto te water per jaar. Ter vergelijking: het aantal dodelijke slachtoffers met alcohol als oorzaak, bedroeg in 2009, 46. Ongevallen met auto's die te water raken lopen vaak ernstiger af dan veel andere typen ongevallen. Dit blijkt onder meer uit het hoge aandeel doden en ziekenhuisgewonden bij die ongevallen. Ongevallen met auto's te water komen vooral voor in waterrijke landen, zoal Nederland.
Vanwege het ernstige karakter en het feit dat ongeveer de helft van de overleden daarbij niet omkomt door verwondingen, maar door verdrinking, zijn preventieve maatregelen nodig.

Preventieve maatregelen zijn mogelijk zowel op het gebied van infrastructuur (bijvoorbeeld door wegontwerp, afschermingsconstructies in bochten en verharding van bermen) als op het gebied van voertuigveiligheid (bijvoorbeeld door elektronische stabiliteitscontrole).
Het gebruik van gordels van groot belang om letsel vóór en tijdens het te water raken te voorkomen en daardoor de ontsnappingskansen te vergroten.
Daarnaast blijft het belangrijk om het hele Nederlandse publiek te wijzen op de risico's bij het te water raken en op de mogelijkheden hoe te ontsnappen.
Helaas zijn de uitingen in de media en in oefencentra's vaak niet erg realistisch; te water in een zwembad, met voldoende licht en vaak met open ramen.

Bekijk de statistieken
545baa1ad4a21a143701c097_Systeem%20icoon.png

Het systeem

REGS bestaat globaal gezien uit een waterdetectie sensor en meerdere activators die de ruiten kapot maken. De sensoren worden in de binnenruimte ingebouwd en schakelen wanneer deze vol onder water komen. Door het type sensor en de positionering ervan kan worden gegarandeerd dat de sensor alleen schakelt wanneer de binnenruimte tot een bepaald niveau volloopt. Een tweede sensor wordt hoger in de auto geplaatst, zodat ook wanneer de auto op de kop in het water beland het systeem zijn werk doet.
Ook dan geldt: eruit door de ruit. REGS activeert alleen wanneer het echt nodig is. Dus niet in de wasstraat of tijdens een stortbui.

Wanneer de sensor merkt dat hij onder water komt, schakelt hij en geeft een signaal naar de activatoren. De activatoren zijn de mechanismen die uiteindelijk de ramen kapot maken. REGS maakt gebruik van pyrotechnische activatoren, die in de deur zijn ingebouwd. Uit onderzoek blijkt dat de accu ook onder water blijft werken. REGS wordt direct op de accu aangesloten en heeft slechts een klein signaaltje nodig om de activatoren te ontsteke
De activatoren zijn aan de onderkant van het raam bevestigd en zodra ze geactiveerd worden, knalt er een stalen pen door de ruit. Doordat de zijruiten van veiligheidsglas gemaakt zijn, zal het gehele raam versplinteren. Je hebt dan dus automatisch een opening gecreëerd waardoor je de auto kunt ontvluchten. Dat is de kern van het concept: eruit door de ruit.
Zodra een raam naast je open springt, is het instinctief duidelijk dat daar je overlevingskans ligt. Als onderdeel van REGS kan rondom de zijruiten een (lichtgevende) rand worden geplaatst.
Ook deze reageert op water. Hierdoor verbetert de oriëntatie in het donker of in troebel water.

REGS IN HET NIEUWS

AUTO TE WATER NOS

‘Vanzelf brekende autoruiten’

26 04 2012 NOS
546b76e40818c7b83afe4c15_Bekijk%20icoon.png

AUTO TE WATER RADIO 1

‘Nieuw systeem bij auto te water’

27 04 2012 RADIO 1 
546b76e40818c7b83afe4c15_Bekijk%20icoon.png

HAARLEMS DAGBLAD

‘Sneller uit de auto met nieuwe uitvinding ’

Voor een overzicht van alle mediaberichten download de media PDF door op de button hier onder de klikken.

DOWNLOAD MEDIA PDF

Contact ons

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(